اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

عیادت ابوالفضل کارگر از پیشکسوت خبرنگار سید علی اکبر کلاهدوزان

عیادت ابوالفضل کارگر از پیشکسوت خبرنگار سید علی اکبر کلاهدوزان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان ابوالفضل کارگر،مدیر آموزش و پرورش شهرستان، بهمراه دیگر مسئولین این مدیریت از سید علی اکبر کلاهدوزان ، فرهنگی بازنشسته و پیشکسوت در عرصه روزنامه نگاری، عکاسی و روابط عمومی  عیادت نمود.

خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات