اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

عزاداری آقا اباعبدالله الحسین (ع)در محل اداره آموزش وپرورش

عزاداری آقا اباعبدالله الحسین (ع)در محل اداره آموزش وپرورش


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش اردکان در روز شنبه برابر با هشتم محرم مراسم عزاداری آقا اباعبدالله الحسین (ع)با حضور کارکنان اداره آموزش وپرورش وهمکاران اداری بازنشسته وجمعی از رؤسای سابق این مدیریت با سخنرانی وروضه خوانی امام جمعه ونوحه خوانی برادر محمد جوادشاکر در ساختمان این اداره برگزار گردید.

 دراین مراسم ابوالفضل کارگرمدیر آموزش وپرورش ضمن تسلیت ایام محرم هدف از برگزاری این مراسم را صله رحم ودید وبازدید همکاران گذشته وبازنشسته اداری با یکدیگر وروشن نگه داشتن چراغ روضه خوانی امام حسین (ع) که ازدیر باز انجام می گرفته وعزاداری برای اهل بیت (علیهم السلام)واستمرارآن دانست. گفتنی است بیش از صدوچهل نفر ازکارکنان حال حاضر وگذشته دراین مراسم شرکت داشتند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات