نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح یک روز با خوشنویسی در دبیرستان آیت الله بهجتی

طرح یک روز با خوشنویسی در دبیرستان آیت الله بهجتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

طرح یک روز با خوشنویسی دردبیرستان آیت الله بهجتی با استقبال پرشور دانش آموزان پایه نهم این آموزشگاه با محوریت طرح ملی داناب برگزارشد. در این برنامه اساتید هنر خوشنویسی شهرستان حضور داشتند وابتدا راهنمایی های لازم درزمینه خوشنویسی رادر اختیاردانش آموزان قراردادند.درخاتمه برنامه؛ جوایزی به رسم یاد بود به برگزیدگان اهداء گردید.