نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح کشوری جشنواره خوارزمی در شهرستان اردکان برگزار گردید.

طرح کشوری جشنواره خوارزمی در شهرستان اردکان برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

طرح کشوری جشنواره خوارزمی به حضور 14 تیم از مدارس متوسطه دوره اول در رشته آزمایشگاه علوم ویژه دانش آموزان پایه هفتم برگزار گردید که از میان تیم های شرکت کننده یک تیم به مرحله اسنانی راه پیدا خواهد کرد.شایان ذکر است سال گذشته دانش آموزان موفق به کسب مقام دوم استانی در این طرح شدند.