نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مدام در دبیرستان فرزانگان شهدا به اجرادرآمد

طرح مدام در دبیرستان فرزانگان شهدا به اجرادرآمد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

طرح مدام باهدف آشنایی دانش آموزان با مسائل مدرسه،مسئولیت پذیری،شرکت وهم فکری درحل مشکلات آموزشگاه ،دردبیرستان فرزانگان شهدابرگزارشد.براساس این طرح دریک روز ازسال تحصیلی،دانش آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند ودر نقش مدیر،معاونین ودبیران به انجام وظیفه می پردازند.گفتنی است که در این مراسم محمد اشرفیان مدیرآموزش وپرورش اردکان،مسعود فداکارمعاون پرورشی ومسعود ابراهیم زاده کارشناس آموزش متوسطه اول حضورداشتند واز نزدیک شاهد اجرای این طرح بودند.