نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مدام در دبیرستان حضرت مریم به اجرادرآمد

طرح مدام در دبیرستان حضرت مریم به اجرادرآمد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:
طرح مدام باهدف آشنایی دانش آموزان با مسائل مدرسه،مسئولیت پذیری،شرکت وهم فکری درحل مشکلات آموزشگاه ،دردبیرستان حضرت مریم برگزارشد.براساس این طرح دریک روز ازسال تحصیلی،دانش آموزان اداره امور مدرسه را برعهده می گیرند ودر نقش مدیر،معاونین ودبیران به انجام وظیفه می پردازند.گفتنی است که در این مراسم، مسعود فداکارمعاون پرورشی ومسعود ابراهیم زاده کارشناس آموزش متوسطه اول حضورداشتند واز نزدیک شاهد اجرای این طرح بودند.