نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح مدام در آموزشگاه فرزانگان شهدا برگذار شد

طرح مدام در آموزشگاه فرزانگان شهدا برگذار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان طرح مدام در دبیرستان فرزانگان شهدا برگزار شد و حمید ادبی و مسعود ابراهیم‌زاده ، معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت از روند اجرای این طرح بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است هدف از طرح مدام توسعه توانمندی‌های دانش آموزان و مشارکت آنها در اداره مدرسه و آمادگی هرچه بیشتر آنان در موقعیتهای گوناگون اجتماعی می باشد.