نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت در راهپیمایی باشکوه 22بهمن

شرکت در راهپیمایی باشکوه 22بهمن


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان اردکان همگام با آحاد مردم ایران اسلامی در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن شركت كردند.بنابرهمین گزارش دانش آموزان مدارس سطح شهر اردکان به همراه معلمان واولیاء خود در مراسم راهپیمایی حضور یافته و با در دست داشتن پلاكاردهایی حماسه ای بی نظیر آفریدند.دراین مراسم همه مسئولین شهرستان از جمله مدیر،معاونین وسایرکارشناسان مدیریت آموزش وپرورش اردکان حضور پیدا کردندوحمایت وپشتیبانی همه جانبه خود را ازارزش ها واصول انقلاب اسلامی اعلام داشتند.