نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت دانش آموزان رشته ریاضی در همایش «ریاضیات نگاهی دیگر»

شرکت دانش آموزان رشته ریاضی در همایش «ریاضیات نگاهی دیگر»


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دانش آموزان دختر وپسر رشته های ریاضی آموزشگاه های شهرستان اردکان در همایشی تحت عنوان «ریاضیات نگاهی دیگر» شرکت نمودند.در این همایش که ابوالفضل نیکخواه یکی از اساتید رشته ریاضیات صحبت می کرد،به نقش مهم ریاضی دراسرارجهان هستی ،علوم و کاربرد آن توسط بشر وحتی سایر موجودات این کره خاکی اشاره نمود.