نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار گردید.

سومین همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوازدهم برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش  اردکان:

سومین همایش مشاوره ای دانش آموزان پایه دوازدهم درخصوص آماده سازی کنکور سراسری با حضور مشاوراستانی درمحل سالن اجتماعات آموزشکده شهید بهشتی با حضورکلیه دانش آموزان دختر وپسر پایه دوازدهم و مسئولین این مدیریت برگزار گردید.