نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی برگزار شد.

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی با موضوع بررسی راهکارهای اجرائی شناسائی بیسوادان 10الی 49سال شهرستان در سالن جلسات آموزش و پرورش یا حضور معاون فرماندار ، نماینده امام جمعه محترم ،مدیر آموزش و پرورش، شهردار ، رئیس شورای شهرستان و دیگر اعضا تشکیل شد . در این جلسه اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان ضمن خیر مقدم به حاضرین در رابطه با لزوم شناسائی و اهمیت تحت پوشش بردن این افراد تاکید کرد. سپس علی محمد شاهی کارشناس مسئول سواد آموزی به بیان گزارش آمار سرشماری 1395 اشاره کردند و فرمود طبق آمار سرشماری تعداد 2100نفر بیسواد 10الی 49سال در اردکان وجود دارد که دسترسی به آنها خیلی  سخت می باشد و همکاری تمام دستگاه ها می طلبد . سپس هریک ار اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و تصمیات لازم اتخاذ فرمودند.