نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ساماندهی نیروی انسانی برگزارشد

سومین جلسه ساماندهی نیروی انسانی برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

سومین جلسه ساماندهی نیروی انسانی جهت عملیاتی کردن بخشنامه جدید در سال تحصیلی 98-97 باشرکت اعضا برگزارشد.این بخشنامه با رویکرد تفویض اختیاروتسهیل دربرنامه ریزی منطقه ای ارائه شده است وضمن شفافیت وتحقق شاخص ها به تفاوت های منطقه ای امکان انعطاف پذیری درچارچوب قانون را می دهد.