اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

سفر یک روزه ی مهندس کارآموز معاون آموزش متوسطه استان به همراه جناب آقای حیان مشاور مدیر کل به شهرستان اردکان

سفر یک روزه ی مهندس کارآموز معاون آموزش متوسطه استان به همراه جناب آقای حیان مشاور مدیر کل به شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

سفر یک روزه ی مهندس کارآموز معاون آموزش متوسطه استان به همراه جناب آقای حیان مشاور مدیر کل به شهرستان اردکان

از اهمیت این سفر یک روزه میتوان به برگزاری نشست با مشاورین و مدیران مدارس متوسطه اول و مدیران هنرستان های اردکان و بازدید از حوزه ی امتحان نهایی اشاره کرد

مهندس کارآموز ضمن تقدیر و تشکر از مدیران، معلمان تلاشگر شهرستان و تمامی دست اندرکاران آموزش  بیان داشت:
 رتبه ی شهرستان اردکان در توسعه ی هنرستان های در جایگاه ۶ استان قرار دارد و همچنین ابراز امیدواری کردند با تکمیل شدن هنرستان های در حال ساخت،  رشد جذب دانش آموزان در هنرستان ها سریعتر انجام شود
و همچنین جناب آقای  حیان در این نشست به موضوعاتی از جمله :
اهمیت توسعه ی هنرستان ها و
دیدگاه کلی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر توسعه هنرستان ها پرداختند

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات