نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ مهر ومقاومت در دبیرستان خلیج فارس طنین اندازشد

زنگ مهر ومقاومت در دبیرستان خلیج فارس طنین اندازشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در اولین روزماه مهر،زنگ مهرومقاومت وبازگشایی مدارس به صورت نمادین در دبیرستان دخترانه خلیج فارس با حضور امام جمعه اردکان،فرماندارشهرستان ،مدیرآموزش وپرورش وسایرمسئولین به صدا درآمد.محمد اشرفیان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس وتقارن آن با بازگشایی مدارس،رشادت وازخود گذشتگی شهیدان هشت سال دفاع مقدس را یادآورشدواذعان داشت که  تمام امنیت و آرامش امروز مرهون  این عزیزان می باشد وآنها بودند که از هستی و جان ومال خود گذشتند تا نعمت آسایش وامنیت رابه ما ارزانی دارند.وی درادامه سخنان خودبه رشد جمعیت دانش آموزان،آمارمعلمان ومدارس نیزاشاره کردوافزود امسال بیش از 18000نفر دانش آموزو 1200نفر معلم در127آموزشگاه رسما سال تحصیلی را آغاز می کنند ودر کلاس درس حضور می یابند.