نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان با دکتر تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی

دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان با دکتر تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان در دیداری که با دکتر تابش، نماینده محترم مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، داشتند گزارشی از برنامه ها و طرح های آموزش و پرورش شهرستان اردکان را ارائه دادند.

در این جلسه دکتر تابش توصیه هایی جهت تنظیم برنامه ها و اهداف آموزش و پرورش منطقه به مدیریت آموزش و پرورش داشتند.