نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان با خیّر مدرسه‌ساز

دیدار مدیر آموزش و پرورش شهرستان با خیّر مدرسه‌ساز


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش، بهمراه انجمن اولیاء و مربیان و مدیر و معاونین آموزشگاه دخترانه چهارده معصوم ازحاج اکبر قانع‌بر، خیّر سازنده این آموزشگاه دیدار کردند.