اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دیدار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان با سرپرست جدید شهرداری مهندس احمد شفیع زاده

دیدار مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان با سرپرست جدید شهرداری مهندس احمد شفیع زاده


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان
 

دیدار مدیر و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان با سرپرست جدید شهرداری

ضمن تبریک انتصاب جناب مهندس شفیع زاده به عنوان سرپرست شهرداری اردکان در مورد همکاری های دو جانبه از جمله استفاده از پتانسیل آموزش و پرورش جهت آموزش دانش آموزان در مورد تفکیک زباله و حفظ محیط زیست بحث و تبادل نظر شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات