نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیرآموزش وپرورش اردکان با رییس کتابخانه های اردکان

دیدار مدیرآموزش وپرورش اردکان با رییس کتابخانه های اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان،مدیر آموزش وپرورش، معاون پرورشی وکارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت درآغاز هفته کتاب وکتابخوانی با حسین پایداررییس کتابخانه های شهرستان اردکان دیداروگفتگو کردند ودرمورد برنامه های هفته کتاب وکتابخوانی با شعار حال خوش خواندن بحث وتبادل نظرنمودند.