اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان اردکان با مدیر محترم آموزش و پرورش

دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان اردکان با مدیر محترم آموزش و پرورش


به گزارش روابط عموی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

دیدار فرمانده محترم انتظامی شهرستان اردکان با مدیر محترم آموزش و پرورش

این دیدار به مناسبت پاسداشت مقام معلم در دفتر مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان انجام شد

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات