نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رییس آموزش وپرورش اردکان با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان

دیدار رییس آموزش وپرورش اردکان با فرمانده نیروی انتظامی شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

رییس اداره آموزش وپرورش به مناسبت هفته ناجابافرمانده نیروی انتظامی شهرستان اردکان دیدارکرد.

ایشان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اززحمات وتلاش های شبانه روزی نیروهای انتظامی در برقرارکردن امنیت قدردانی وتشکر نمود.اشرفیان در ادامه گفت کارکنان نیروی انتظامی نیز،مانند معلمان به آموزش وپرورش کمک می کنند تا امرتعلیم وتربیت به صورت بهتر ومطلوبی انجام پذیردو ما این آرامش وامنیت را مدیون نیروی انتظامی هستیم.