نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار بااعضای شورای اسلامی ترک آباد

دیدار بااعضای شورای اسلامی ترک آباد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

شورای اسلامی روستای ترک آباد با محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان دیدار وگفتگو کردند.دراین دیدار درباره مسائل ومشکلات آموزشی احتمالی درسال تحصیلی پیش رو بحث وتبادل نظر شد وتمهیداتی برای این مهم اندیشیده شد.