نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارمدیرآموزش وپرورش شهرستان با شهرداراردکان

دیدارمدیرآموزش وپرورش شهرستان با شهرداراردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش با احمد کمالی شهرداراردکان دیدار کرد،دراین جلسه که محمداشرفیان به همراه جمعی از همکاران شرکت داشت؛ضمن عرض تبریک به ایشان به خاطرقبول مسئولیت شهرداری ،برای وی آرزوی موفقیّت نمود وتعامل دستگاههاراباهم رمز موفقیت وپیشرفت دانست،در این جلسه شهردار اردکان ضمن تشکر اززحمات همه فرهنگیان ،پیشرفت یک جامعه را مدیون دانش آموزان ومعلمان دانست واززحمات وتلاش آنان در عرصه فرهنگ وادب فرزندان این مرز وبوم تقدیروتشکر کرد.