نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارقبل از کنکور مدیرومعاون آموزشی با دانش آموزان کنکوری

دیدارقبل از کنکور مدیرومعاون آموزشی با دانش آموزان کنکوری


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

مدیر ومعاون آموزشی اداره آموزش وپرورش اردکان قبل از آزمون سراسری کنکور با دانش آموزان  دیدار وگفتگو کردند. واز وضعیت آنها قبل ازآزمون آگاه شدند.شایان ذکر است که در کنکورسراسری سال 97شهرستان اردکان 837نفر داوطلب به رقابت پرداختند.