نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارفرماندهی ناحیه سپاه اردکان با مدیر آموزش وپرورش

دیدارفرماندهی ناحیه سپاه اردکان با مدیر آموزش وپرورش


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در هفته بزرگداشت مقام معلم؛فرماندهی ناحیه سپاه اردکان به همراه برخی از همکاران با محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش اردکان دیدار وگفتگو کردند.ریاست اداره آموزش وپرورش  ضمن خوش آمد گویی ازارتباط وتعامل خوب همه ی سازمانهاوارگانها به ویژه سپاه وبسیج با آموزش وپرورش سخن گفت واذعان داشت که مساله آموزش وپرورش دغدغه همه ارگانها می باشد که مشکلات آن با کمک وهمکاری دیگر نهادهاقابل حل می باشد.سرهنگ دهقانی نیز به این موضوع اشاره کرد که مسئله فرهنگ وتربیت در آموزش وپرورش شکل می گیردو آن را مسئله اول نظام دانست واضافه کرد که هیچ چیزبه اندازه تعلیم وتربیت اهمیت نداردوآینده کشور را در دست آموزش وپرورش ومعلمان دانست. وی همچنین ثروت اصلی هر ملتی را نیروی انسانی آن معرفی کرد که آموزش وپرورش آن را از حال بالقوه به بالفعل در می آورد.درپایان مراسم هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم مدیر آموزش وپرورش گردید.