نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدارآموزگاران خریدخدمات آموزشی با مدیر آموزش وپرورش اردکان

دیدارآموزگاران خریدخدمات آموزشی با مدیر آموزش وپرورش اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه آموزگاران مدارس خریدخدمات آموزشی در ساعت سیزده روز یکشنبه (ملاقات عمومی) مورخ 96/09/19درمحل سالن جلسات اداره برگزار گردید.محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش ضمن خیر مقدم ،از تلاش مضاعف وهمراه باانگیزه آموزگاران خریدخدمات آموزشی در جهت تعلیم وتربیت دانش آموزان ،قدر دانی وتشکر نمود.مدیر آموزش وپرورش همچنین با اشاره به رتبه های برتر تدریس توسط آموزگاران خریدخدمات آموزشی؛ رضایت دانش آموزان واولیاء آنها رادر خصوص نحوه تدریس این عزیزان یادآورشد.در ادامه محمد رضا پور معاون پشتیبانی واحمد عزیزیان کارشناس مسئول امورمالی در خصوص قراردادهاوبیمه خریدخدمات آموزشی ومشکلات حقوقی آنان صحبت وراهنمایی های لازم را ارائه نمودند.