اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان

دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان


دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان ساعت  8   صبح روز شنبه  مورخ 28 /03 /1401  در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش به ریاست جناب آقای سبزواری فرماندار محترم اردکان و با  حضور جمعی از مسئولین  بلند پایه  شهرستان  برگزار گردید.

در این نشست ، راهکارهای رفع موانع پیش روی آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و بر بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای دستگاه های دولتی برای رفع مشکل کمبود فضای آموزشی شهرستان توافق حاصل گردید.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات