اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دویست و شصت و ششمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان

دویست و شصت و ششمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

خبرنامه  دویست و شصت و ششمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش اردکان

درآستانه حلول سال 1401  هجری شمسی ، دویست و شصت و ششمین جلسه شورای منطقه ای آموزش و پرورش شهرستان اردکان ساعت  8   صبح روز سه شنبه  مورخ 24 /12 /1400  در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش به ریاست معاون محترم فرماندار اردکان و با  حضور جمعی از مسئولین  بلند پایه  شهرستان  برگزار گردید.

در این نشست صمیمانه ، با نگاهی به عملکرد آموزش و پرورش اردکان در سال 1400 و رسم  چشم انداز فعالیتهای این نهاد در سال 1401  ، راهکارهای رفع موانع موجود  و بهبود شرایط فعلی تا رسیدن به اهداف سند تحول بنیادین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات