نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دویست وسی ویکمین جلسه شورای آموزش وپرورش برگزارشد

دویست وسی ویکمین جلسه شورای آموزش وپرورش برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دویست وسی ویکمین جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش اردکان با حضور محمدرضاتابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی،عباسعلی دانافرمدیرکل آموزش وپرورش استان یزد،محمدرضاعارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان وسایر مسئولین استانی وشهرستانی درسالن جلسات مدیریت آموزش وپرورش اردکان برگزار شد.ابتدامحمد اشرفیان ،مدیرآموزش وپرورش ودبیرشورای منطقه ای اردکان ضمن خوشامد گویی به حاضران و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام محمد تقی(ع) دستورکارجلسه وگزارش عملکردآموزش وپرورش رابه اختصار بیان کرد واذعان داشت این مدیریت در چهار سال گذشته نزدیک به 16600متر مربع فضای آموزشی احداث نموده است وپنج هزارمتر دیگر دردست احداث دارد وی خاطرنشان کردکه بودجه آن از محل کمکهای خیّری ودولتی تامین گردیده است؛او ادامه دادکه در حال حاضربا توجه به رشد جمعیت شهرستان 18کلاس درس در حال ساخت می باشد که درابتدای مهر امسال به بهره برداری می رسد. این جلسه مصوباتی هم در پی داشت که می توان به تعهدصد درصدی مدیرکل نوسازی مدارس استان در تهیه وتجهیزاین کلاس هااشاره کرد که بودجه آن از محل اعتبارات اداره نوسازی ومدارس تامین خواهدشد.درادامه مدیرکل آموزش وپرورش استان به اهمیت آموزش و پرورش اشاره کرد وافزود که آموزش وپرورش باید به یک نهاد اجتماعی تبدیل شودوتربیت انسان را دربرنامه های خود داشته باشدوی افزود در آموزش وپرورش رشدعاطفی،اخلاقی،اجتماعی دانش آموزدرکناررشد علمی وذهنی باید مد نظرقرارگیردومطالبات ازسمت رتبه ونمره خارج شده وبه سمت شادی ونشاط برویم وی تاکید کرد باید دانش اموزان را از تربیت تک بعدی،رقابت های نادرست وکتاب محوری به برنامه محوری وحاکم کردن نشاط وشادابی در مدارس هدایت کنیم. نماینده مردم اردکان در مجلس شورا اسلامی سخنران نهایی بودوی با اشاره به گذرآموزش وپرورش سنتی به مدرن گفت:نقش آموزش وپرورش درتربیت دانش آموزبه دلیل اینکه با هدف صورت می گیردودانش آموزرابرای اداره آینده جامعه تربیت می کند مهم وحساس است.وی ازمشکلات خاص آموزش وپرورش سخن گفت که تمام ارگانهاوسازمانها باید کمک کار وهمراه آموزش وپرورش باشند.ودر همه زمینه ها آموزش وپرورش را دراولویت کارخود قراردهند.در پایان به مناسبت روزخبرنگاراز علی اکبرکلاهدوزان ،محمد تقی سنایی خیر مدرسه سازوچند نفر از همکاران اداری در حوزه خدمات وپشتیبانی تجلیل به عمل آمد.