اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دویست هفتاد و دومین جلسه ی شورای منطقه ایی آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد

دویست هفتاد و دومین جلسه ی شورای منطقه ایی آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بعد از ظهر شنبه مورخ1401/06/05با حضور  سبزواری سرپرست فرمانداری ،کارگر مدیریت آموزش و پرورش ،و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان در محل سالن شهید حنیف فرمانداری اردکان برگزار شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات