نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین دوره آموزشی آشنایی با اختلالات یادگیری برگزار شد

دومین دوره آموزشی آشنایی با اختلالات یادگیری برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، بمنظور آشنایی آموزگاران مقطع ابتدایی دومین دوره آموزشی آشنایی با اختلالات یادگیری در پژوهش سرای دانش آموزی جوان شهرستان برگزار شد. طی این دوره شهربافیان، مدرس اختلالات یادگیری، مطالبی را در خصوص اختلالات یادگیری و نشانگان احتمالی آن بیان کرد.