اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دومین جلسه طرح معرفت مربیان ومعاونین پرورشی

دومین جلسه طرح معرفت مربیان ومعاونین پرورشی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان


دومین جلسه طرح معرفت مربیان ومعاونین پرورشی شهرستان اردکان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان این جلسه از روز شنبه 29 آذر به مدت 4 روز با رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی با حضور تمام مربیان و معاونین شهرستان در سالن مرحوم سنایی آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار گردید.
در این جلسه مسعود فداکار معاون پرورشی و تربیت بدنی و کارشناسان قرآن، عترت و نماز و فرهنگی هنری به توجیه دستور العمل  های تولید محتوا و  جشنواره مسابقات معارف و فرهنگی هنری مرحله شهرستان جهت دانش آموزان و فر هنگیان پرداختند. و در پایان جلسه آقای صحرایی کارشناس قرآن، عترت و نماز سامانه همگام و پردیس را به معاونین پرورشی آموزش داد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات