نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان اردکان تشکیل شد

دومین جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان اردکان تشکیل شد


 

شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان اردکان با حضور کارکنان تشکیل شد. طی این جلسه کارشناسان این مدیریت ضمن ارائه دیدگاههای خود نظرات و پیشنهادهایشان را در جهت تسهیل امور آموزش و پرورش و خدمات رسانی بیشتر بیان کردند.

دراین جلسه هر یک از معاونین صحبتها و انتظارات خود را از مجموعه همکاران بیان کردند.

محمد اشرفیان نیز ضمن بیان اصول و سیاستهای آموزش و پرورش ، امور انجام شده توسط همکاران اداری را در جهت آموزش و پرورش صحیح و حمایت و هدایت مراکز آموزشی دانست و از مجموعه کارکنان آموزش و پرورش اعم از همکاران اداری ،مدیران ، معاونین و عوامل اجرایی مدارس و آموزگاران و دبیران تشکر کرد و زحمات آنان را مایه امید دانست و به دنبال داشتن پیشرفت و ترقی دانش آموزان را ناشی از آن دانست.

شایان ذکر است طی این جلسه از تلاشها و خدمات همکارانی که تغییر سمت داده و وارد مدارس شده اند و همچنین زحمات و تلاشهای سی ساله سیدعلی میرجعفری ، مسئول اسبق مشارکتهای مردمی و برنامه و بودجه و نماینده سابق آموزش و پرورش در بخش خرانق ، که بازنشسته شده است تجلیل بعمل آمد و به کارکنانی که از سال تحصیلی 96-95 به جمع کارمندان اداری پیوسته اند خیر مقدم گفته شد.

پایان بخش این جلسه نیز صحبتهای آقای حسنی ، پیشکسوت و بازنشسته 97 ساله آموزش و پرورش بود که به بیان تجربیات و خاطرات خود پرداخت.