اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دومین جلسه بزرگداشت مقام معلم شهرستان اردکان برگزار شد

دومین جلسه بزرگداشت مقام معلم شهرستان اردکان برگزار شد


دومین جلسه بزرگداشت مقام معلم شهرستان اردکان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

دومین ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش شهرستان اردکان در راستای اجرای بخشنامه ی وزراتی به منظورهماهنگی و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته مقام معلم برگزارشد.

" ابوالفضل کارگر "مدیرآموزش و پرورش شهرستان اردکان با اشاره به مقام و جایگاه رفیع معلم ، از اعضای ستاد بزرگداشت هفته مقام معلم خواست ، اجرای برنامه ها ی محوری متناسب با شأن و منزلت فرهنگیان  و با برنامه ریزی شایسته دردستور کارقرارگیرد .

  در ادامه جلسه ، علی محمدشاهی دبیر ستاد گرامیداشت هفته معلم ضمن تشریح شیوه نامه  بزرگداشت هفته مقام معلم ، خواستار همکاری اعضای ستاد جهت برگزاری هرچه بهتر و شایسته تر برنامه های گرامیداشت هفته مقام معلم شد.

 در این جلسه هریک از اعضا درخصوص نحوه گرامیداشت هفته معلم نقطه نظراتی بیان  و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات