نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه انجمن اولیا ومربیان هنرستان فنی شهیدمطهری برگزارشد

دومین جلسه انجمن اولیا ومربیان هنرستان فنی شهیدمطهری برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دومین جلسه انجمن اولیا ومربیان هنرستان فنی شهید مطهری برگزارشد. در این جلسه حمید ادبی مدیر آموزشگاه بعدازخیرمقدم به مدعوین وعرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)،به بیان مسائل مربوط به آموزشگاه ومشکلاتی که دانش آموزان با آن مواجه هستندپرداخت.وی با تاکیدویژه به اینکه رابطه­ ی خانه و مدرسه تعاملی دوطرفه است ادامه داد؛بایدهردونهاد تربیتی به نقش خودعمل کنند تا تعلیم و تربیت ثمربخش شود. وجود معلمان با صلاحیت درمدارس، خلاء وجود پدرومادررا پرنمی­کند و وجود والدین توانا و قابل نیزنمی­تواند جای مدرسه رابگیرد.همکاری و هماهنگی این دو نهاد مهم در یک برنامه­ ی واحد و منسجم،می­تواند ثمربخش باشد.درادامه حجت الاسلام سبحانی روحانی آموزشگاه ومعاونین به بیان نکات تربیتی وآموزشی پرداختندو مطالب مفید وسودمندی دررابطه با رفتاروبرخورداولیا بافرزندان خود به ویژه در ایام امتحانات اشاره نمودند.