نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان برگزار شد

دوره ضمن خدمت مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور آشنایی مربیان پیشتاز و فرزانه  با شیوه انتقال صحیح مهارتهای اجتماعی و تربیتی به دانش آموزان، ساخت و کارکردهای جامعه انسانی و نقش آموزش و پرورش در اجتماعی شدن دانش آموزان، دوره سه روزه ضمن خدمت پیرامون موضوعات فوق در مرکز تحقیقات فرهنگیان شهرستان برگزار شد.