نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره برنامه تعالی مدیریت برگزار گردید.

دوره برنامه تعالی مدیریت برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دوره برنامه  تعالی مدیریت با هدف آشنایی مدیران با روش های ارتقاء آموزشگاه، در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید.در این جلسه شرکت کنندگان با مفاهیم و نحوه اجرای برنامه تعالی مدیریت و نحوه مشارکت ذی نفعان در اداره آموزشگاه آشنا شدند.