اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

دوره آموزشی ضمن خدمت مربیان جدید الورود پیشتازان شهرستان اردکان

دوره آموزشی ضمن خدمت مربیان جدید الورود پیشتازان شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

دوره آموزشی ضمن خدمت مربیان جدید الورود پیشتازان با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وکارشناس سازمان دانش‌آموزی در سالن خیری سنایی برگزار شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات