نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در راستای بازگشایی هرچه بهتر مدارس در مهر ۹۶

در راستای بازگشایی هرچه بهتر مدارس در مهر ۹۶


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان در راستای بازگشایی هرچه بهتر مدارس در مهر ۹۶، اولین جلسه هماهنگی ستاد پروژه مهر با حضور کلیه اعضا در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان تشکیل شد. ادبی معاون آموزشی و دبیر ستاد پروژه مهر در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات کمیته های هفت گانه پروژه مهر اظهارداشت: کمیته های هفت گانه پروژه مهر در حوزه ستادی باید طوری عمل نمایند تا با بهره گیری از توان و تخصص کلیه همکاران زمینه ی تحقق اهداف مورد نظر و بازگشایی هرچه بهتر مدارس را فراهم آورند .وی در ادامه جلسه ضمن تاکید بر تشکیل جلسات متعدد در سطح ستادی برای هماهنگی بیشتر بر تنظیم مرتب صورت جلسات کمیته ها، تهیه مستندات لازم در خصوص چک لیست ارسالی از اداره کل متبوع، پیگیری مصوبات جلسات توسط اعضا تعیین شده، تشکیل جلسات برای مدیران و ارائه گزارش هفتگی کمیته ها به دبیرخانه ستاد تاکید کرد. گفتنی است در این جلسه ابلاغ اعضاء کمیته ها اعطا شد و شیوه نامه اجرایی پروژه مهر نیز مورد بررسی قرار گرفت.