نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

در دبستان شاهد شهرستان برگزار شد

در دبستان شاهد شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه همفکری،هم اندیشی وهماهنگی معاونین و مربیان پرورشی مدارس ابتدایی شهرستان با حضور زارعشاهی، رئیس اداره امور پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ، طالعی، معاون پرورشی و کارشناسان حوزه پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دردبستان مرحوم میرمحمدی ( شاهد)‌ برگزار شد و طی آن مسائل و مشکلات حوزه امور پرورشی و تربیتی و راهکارهای حل آنها مورد بحث وبررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.