نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان متوسطه اول شهرمان افتخارآفریدند

دانش آموزان متوسطه اول شهرمان افتخارآفریدند


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان اردکان درآزمون استانی بهبودعملکردکه همه ساله بین تمام مدارس استان دراین مقطع برگزار می شود،درهرسه پایه هفتم،هشتم ونهم باکسب رتبه اول دراستان افتخارآفریده وبرگ زرین دیگری بردفترقطور افتخارات این دیار افزودند.مدیریت آموزش وپرورش شهرستان اردکان این موفقیت بزرگ را که درسایه همدلی وهمکاری حاصل شده است به مسئولین به ویژه به مدیران ،کادراجرایی مدارس،دبیران ودانش آموزان واولیاء آنان تبریک می گوید.