نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان در صبحگاه قرآنی دبیرستان ماندگار شرف

حضور معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان در صبحگاه قرآنی دبیرستان ماندگار شرف


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ،زارع، معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان، بهمراه کارشناسان حوزه آموزش این اداره کل ومسئولین آموزش و پرورش شهرستان در صبحگاه قرآنی دبیرستان ماندگار شرف حضور یافتند.