نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان در دبیرستان فرزانگان شهدا

حضور معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان در دبیرستان فرزانگان شهدا


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

در راستای حضور و بازدید آموزشی محمود زارع،معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، ازمدارس شهرستان اردکان امروز به همراه محمد اشرفیان مدیرآموزش وپرورش اردکان در مراسم صبحگاه  دبیرستان فرزانگان شهدا حضور یافت و درجریان برنامه های آموزشی این آموزشگاه قرار گرفت ، وی از برنامه های خوب آموزشی و پرورشی آموزشگاه تقدیر کرد و درادامه آزمایشگاه این آموزشگاه به بهره برداری رسید. درخاتمه از یکی از دانش آموزان نخبه سال گذشته این آموزشگاه تقدیر وتشکر به عمل آمد.