نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان در شورای دبیران دبیرستان شهید رجایی

حضور مدیر و معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان در شورای دبیران دبیرستان شهید رجایی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید رجایی،شاهد، با حضور محمد اشرفیان و حمید ادبی، مدیر و معاون آموزشی این مدیریت، برگزار شد.

طی این جلسه نتایج آزمون استانی بهبود عملکرد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

گفتنی است در پایان این جلسه از دبیرانی که نتایج درخشانی در این آزمون کسب کرده بودند با اهداء لوح تقدیر، تجلیل بعمل آمد.