نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان در جمع دانش آموزان دبستان آیت الله طالقانی

حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان در جمع دانش آموزان دبستان آیت الله طالقانی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر،معاون پرورشی وکارشناسان حوزه آموزش و حراست این مدیریت از دبستان آیت الله طالقانی بازدید کردند و ضمن بررسی مسائل و مشکلات این آموزشگاه در جریان روند اجرای امور آن قرار گرفتند.