نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور بازرسین وزارتی در مدارس برگزیده طرح تعالی شهرستان

حضور بازرسین وزارتی در مدارس برگزیده طرح تعالی شهرستان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان گنج‌بخش و جعفری، کارشناسان آموزش متوسطه اول و دوم اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بعنوان بازرسین وزارتی وزارت آموزش و پرورش روند اجرای طرح تعالی را در مدارس برگزیده شهرستان  در استان (‌ آموزشگاههای مادر و 22 بهمن ) مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و  شاخصهای آن را در قالب 10 عنوان و 240 آیتم امتیاز دهی کردند.

شایان ذکر است این بازرسین وزارتی اعزامی از طرف دانشگاه فرهنگیان می باشند.