نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد

جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور بحث و تبادل نظر و تصمیم‌گیری در خصوص جابجایی برخی مدارس و نامگذاری و تشکیل مدارس جدید جلسه کمیته هماهنگی و برنامه ریزی آموزش و پرورش شهرستان با حضور نمایندگان مدیران مدارس مقاطع مختلف، کارشناسان فناوری، آموزش، امور بانوان ، ساختمان و حراست و مدیر و معاون پشتیبانی این مدیریت برگزار شد.