نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برگزار شد

جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه کمیته هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم با حضور معاونین آموزشی و پرورشی و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی، مسئولین مرکز مشاوره و مدیران مدارس مقطع متوسطه اول در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

بررسی کف و سقف معدل و نمرات مطلوب دروس عمومی و تخصصی جهت ورود به هریک از رشته ها، هماهنگی و برنامه ریزی لازم در راستای هدایت صحیح تحصیلی دانش آموزان بین مدیران مدارس و مسئولین مرکز مشاوره از موضوعات مورد بحث این جلسه بود.

گفتنی است بالغ بر 800 دانش آموز دختر و پسر پایه نهم مدارس متوسطه اول سراسر شهرستان بر اساس استعداد، علائق شخصی، مشاوره و هدایت تحصیلی مشاوران مدارس و ضوابط مربوطه به رشته های گوناگون حوزه های نظری، فنی‌حرفه‌ای و کاردانش هدایت خواهند شد.