نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هدایت تحصیلی برگزار شد

جلسه کمیته هدایت تحصیلی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه کمیته هدایت تحصیلی ویژه هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم مقطع متوسطه اول با حضور مدیر ، معاون پرورشی ، کارشناسان آموزش متوسطه اول و دوم ، مسئول و کارشناسان هسته مشاوره و جمعی از مشاورین مدارس شهرستان در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد. طی این جلسه هماهنگی و برنامه ریزی‌های لازم در خصوص هدایت تحصیلی صحیح و مطلوب دانش آموزان پایه نهم صورت گرفت.