نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرگروههای آموزشی برگزار شد

جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرگروههای آموزشی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هم اندیشی و هماهنگی سرگروههای آموزشی متوسطه اول و دوم با حضور کارشناسان حوزه آموزش و مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

طی این جلسه هریک از سرگروههای دروس مختلف گزارشی از میزان ساعات دبیران موجود ، کمبود و مازاد هریک از دروس و برنامه ریزی پوشش و ساماندهی کلاسها و دروس مختلف را ارائه دادند.

تاکید بر تعامل سازنده بین گروههای مختلف متوسطه اول و دوم و بیان مسائل و مشکلات ساماندهی و تقسیم کلاسها از دیگر محورهای مورد بحث این جلسه بود.