نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی معاونین و مربیان پرورشی متوسطه اول برگزار شد

جلسه هم اندیشی معاونین و مربیان پرورشی متوسطه اول برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هم افزایی و هم اندیشی معاونین و مربیان پرورشی مدارس متوسطه دوره اول شهرستان با حضور زارعشاهی، رئیس اداره پرورشی و امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، طالعی ،معاون پرورشی و تربیت بدنی و کارشناسان حوزه پرورشی این مدیریت در دبیرستان مرحوم بیطرف برگزار شد.

طی این جلسه زارعشاهی بر لزوم مشارکت همه جانبه دانش آموزان و تمامی همکاران شاغل در هر آموزشگاه در اجرای مطلوب امور پرورشی بر اساس مدیریت شبکه ای تاکید کرد.